logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2
Direcții de acțiune ale partenerului norvegian

Møre & Romsdal, partenerul norvegian din cadrul proiectului, a organizat trei workshopuri în cadrul proiectului nostru: 1. Prezentarea și conservarea monumentelor. 2. Implementarea tehnologiei în muzee și în pe teren. 3. Implicarea localnicilor în crearea bunurilor de patrimoniu cultural.

În cel de-al treilea workshop desfășurat în luna februarie în Deva, partenerii norvegieni au trasat și au prezentat direcțiile importante ale activității lor. Acestea pornesc de la:

Administrație: Scopurile acesteia trebuie să fie gestionarea zonelor marine și terestre pentru facilitarea creării valorii durabile și prevenirea intervențiilor care nu sunt necesare asupra patrimoniului.

Dezvoltarea locală: țintește promovarea comunităților locale viabile și a cartierelor înfloritoare, care vor fi caracterizate de încredere, siguranță, accesibilitate, stare de sănătate bună și un sentiment de apartenență.

Planificarea urbană: are ca scop promovarea orașelor și a zonelor urbane cu caracter distinctiv, care oferă medii rezidențiale și spații publice bune, locuri de muncă atractive, servicii diverse și activități culturale înfloritoare, medii de transport prietenos cu mediul.

Planul general de acțiune include colaborări regionale, actori publici, antreprenori din mediul business și cultural, voluntari și actori locali, colaborări pan-europene.