logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2

OBIECTIVELE

Nu doar o simplă declarație. 

Ci rezultate palpabile, pentru monument și comunitate. Nu doar o promisiune. Ci un plan asumat.


Cum?

Obiectivul 1: Reducem disparitățile economice și sociale din Spațiul Economic European pentru că prezentul proiect va permite un transfer de savoir-faire între parteneri.
Transferând bune-practici între partenerii proiectului la nivel public și privat, mai cu seamă între cei români și norvegieni. 
Implementând activități unice pe plan local, prin realizarea unei aplicații digitale și abordarea unor tehnici inovatoare.
Deschizând noi perspective spre proiecte similare care contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din spațiul european. 

Obiectivul 2: Consolidăm relațiile bilaterale dintre statele donatoare și statele beneficiare
Dezvoltând relații noi și puternice cu partenerii noștri din Norvegia. Urmărim dezvoltarea unor relații parteneriale pe termen lung care să se materializeze prin activități, evenimente și proiecte de dezvoltare cu impact social, economic și cultural în spațiul hunedorean și implicit al Regiunii Vest.
Află care sunt obiectivele noastre specifice:
1. Valorificarea culturală și economică a monumentului istoric cultural UNESCO prin restaurare Cetății Sarmizegetusa Regia, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 30%, într-un timp de 43 luni. 
2. Revitalizarea patrimoniului cultural local al Cetății Sarmizegetusa într-un interval de 38 luni prin implementarea unui plan de valorificare și relansare unor meșteșuguri tradiționale. Facem acest lucru prin amenajarea unui spațiu expozițional atractiv de tip Lapidarium, prin organizarea a șase ateliere demonstrative educaționale de fierărie, a două târguri meșteșugărești și școli de vară de arheologie și prin organizarea unui curs de formare denumit Protectorii patrimoniului.
3. Consolidarea colaborării între UAT JUDEȚUL HUNEDOARA și partenerii de proiect prin schimb de informații, experiență și participarea la activități comune pe durata a 43 luni. Transferul de informații între parteneri se realizează pe parcursul a 3 întâlniri pentru împărtășirea reciprocă a experiențelor în cadrul echipei proiect, 4 seminarii și o vizită de studiu implicând rețeaua echipei de proiect. Aceste evenimente aduc plus de valoare prin cunoașterea expertizei specifice partenerilor.