logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2

PARTENERI ÎN PROIECT

Fundația Mihai Eminescu Trust, Sighișoara, Județul Mureș 

Viziunea noastră este aceea de a genera mândrie și bunăstare în rândul membrilor comunităților, construind – împreună cu aceștia – un viitor auto-sustenabil, prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural. 
Fundația Mihai Eminescu Trust este o cunoscătoare și iubitoare a valorilor, fie a celor născute din experiența ei, fie a generațiilor trecute, dar trăiește în prezent și acționează cu integritate și responsabilitate pentru binele comun, pentru rezultate pe termen lung, în beneficiul generațiilor viitoare. MET creează coeziune și parteneriate între oameni, susține spiritul comunitar, bogăția generată de diversitatea etnică și integrarea multiculturală, inspiră prin exemplul personal, dovedit în toți acești 20 ani, și se concentrează cu pasiune pe îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității și pe revitalizarea patrimoniului natural și cultural al României. 
Încă de la înființare, în anul 2000, Fundația Mihai Eminescu Trust continuă să dezvolte și să implementeze în Transilvania conceptul „Satul de sine stătător”, cu scopul de a revitaliza comunitățile locale și de a îmbunătăți calitatea vieții localnicilor, prin valorizarea responsabilă a patrimoniului cultural și natural, prin implicarea resurselor locale umane, folosirea de cunoștințe, unelte și tehnici tradiționale. Conceptul de „Sat de sine stătător” a evoluat, cuprinzând, la început, acțiuni de asistență pentru membrii comunității și continuând apoi cu adaptarea sa la nevoile locale. În timp, am descoperit că autosustenabilitatea comunităților este posibilă prin motivare și co-responsabilizare. Fundația Mihai Eminescu Trust investește timp și resurse în dezvoltarea și consolidarea comunității, prin consultări publice, întâlniri individuale, consiliere și implicare directă în implementarea proiectelor.
Misiunea noastră constă în revitalizarea comunităților locale din România, prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, încurajând, în același timp, integrarea multiculturală și economiile locale. Aplicăm o abordare integrată de dezvoltare durabilă. Aceasta implică și responsabilizează actorii locali, contribuind atât la păstrarea autenticității patrimoniului, cât și la armonizarea acestuia cu nevoile comunității.

Møre og Romsdal

County Council

Activitățile în care ne implicăm țin de planificare regională, educație, administrare de drumuri și transport public, patrimoniu cultural. Departamentul Cultural gestionează proiecte și activități culturale de artă și muzică, sănătate publică, facilități sportive și activități în aer liber, dar și multe legate de patrimoniu cultural. Acesta din urmă include responsabilități delegate conform Legii patrimoniului cultural, atât în ceea ce privește gestionarea arhitecturii arheologice, cât și a peisajelor.


Suntem responsabili pentru sarcini societale importante, cum ar fi învățământul secundar superior, transportul, sănătatea dentară, dezvoltarea și planificarea regională, cultura și moștenirea culturală, munca în domeniul sănătății publice și clima și mediul. Municipiul județ este pilon central în activitatea de dezvoltare și planificare regională a județului. Rezolvăm sarcini care depășesc granițele municipale din județ, în colaborare cu municipalități, întreprinderi și organizații.