logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2

PROMOTOR

Consiliul Județean Hunedoara 

Promotorul de proiect este UAT Județul Hunedoara, Instituție Publică de Cultură, cu experiență relevantă în ultimii cinci ani în domeniul specific vizat de proiect.

1. În subordinea Consiliului Județean Hunedoara, funcționează din anul 2020 Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, care asigură administrarea directă a monumentelor istorice și arealului acestora, în special Sarmizegetusa Regia – Zidul Fortificat, precum și a altor monumente. Aceasta deține experiență relevantă în activitatea de protejare, conservare și punere în valoare a monumentului aflat în proiect, inclusiv prin activități de publicitate, mijloace de protecție și pază a arealului monumentului vizat de proiect, activitatea de întreținere, folosire, exploatare și punere în valoare, asigurarea întreținerii terenurilor aferente zonei administrate, a căilor de acces pe traseele de vizitare.

2. În cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara își desfășoară activitatea un Consiliul Științific, un organism consultativ creat în scopul promovării monumentelor istorice din județ, a proiectelor și a lucrărilor de întreținere, conservare și restaurare a monumentelor UNESCO. Acest consiliu are în componență specialiști cu o experiență amplă în domeniul vizat de proiect. 

- Un reprezentant al Ministerului Culturii

- Un reprezentant al Institutului Național al Patrimoniului

- Reprezentanți ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, specialiști în arheologie

- Reprezentanți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 

- Un reprezentant al Academiei Române.

3. Echipa serviciului pentru monitorizarea și implementarea finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltare regională, cu atribuții în atragerea și gestionarea finanțărilor externe, deține expertiză și experiență relevantă în domeniul vizat de proiect.

Experiența include proiecte importante precum:

A. Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa cu durata de 54 de luni – 2019 – 2023: Un proiect de valorificare durabilă a obiectului de patrimoniu COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA SARMIZEGETUSA, prin lucrări de conservare și restaurare, cu impact direct în creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra sa, impulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului Hunedoara. Total proiect: 22.089.484,65 RON Nume finanțator: Uniunea Europeană, Guvernul României. 


B. Partener al proiectului: Realizarea muzeului civilizației dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștiei: 2019 – 2022, creșterea standardului de viață al populației în orașele mici și mijlocii din România, prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative. Lucrul acesta s-a realizat prin înființarea Muzeului de carte și icoana veche, Spațiului pentru Comitetul UNESCO și Consiliul Științific al monumentului Sarmizegetusa Regia, Centrului de informare și promovare turistică, Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie – Muzeul Civilizației Dacice. Total proiect: 24.283.201,91 RON Nume finanțator: Uniunea Europeană, Guvernul României.