logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2

restaurăm

Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit

În cadrul proiectului sunt realizate cercetări arheologice preventive pentru fortificația de la Sarmizegetusa Regia, cu scopul de a obține informații suplimentare în ceea ce privește 

- starea de conservare a unor segmente de zid;

- caracteristicile lor constructive;

- diferitele amenajări ale terenului realizate în antichitate și în perioada contemporană.  


LUCRĂM în 8 etape:

  • Achiziționăm serviciile de proiectare: PT, DTAC, DOTE, DTE, cu respectarea legislației în vigoare.
  • Achiziționăm serviciile de dirigenție de șantier conform procedurilor specifice și a prevederilor din ghidul finanțatorului. 
  • Desfășurăm operațiuni de reparare a materialelor și alcătuirilor constructive.
  • Achiziționăm serviciile lucrărilor de construcții în vederea conservării, valorificării și punerii în valoare a monumentului cultural. 
  • Realizăm cercetările arheologice.
  • Facem taluzările și amenajările necesare.
  • Refacem în amănunt monumentul istoric și infrastructura de vizitare: aici vor fi incluse traseele, signaletica, lapidariul și adăpostul.
  • Ne ocupăm de amenajarea finală a sitului prin plantarea vegetației, desființarea organizărilor de șantier și finisarea suprafețelor de teren.
Unde realizăm cercetările:
Fortificația de piatră de la Sarmizegetusa Regia este poziționată chiar lângă sanctuar și are forma unui poligon neregulat, cu lățimea maximă de 152 m și cu o suprafață totală de 3 hectare. Linia zidului este acum întreruptă în trei locuri unde în antichitate existau, cel mai probabil, porți. 
De ce-ul acestei activități:
Starea monumentului trebuie documentată temeinic, în detaliu. Facem asta cu intenția de a identifica cele mai potrivite soluții de restaurare și conservare. Mai avem un motiv: ne dorim să verificăm o serie de scenarii istorico-arheologice. Conservare... dar și corectare! Monumentul a fost supus mai multor factori de degradare, precum alunecări de teren ori căderi de arbori seculari, la care se adaugă lucrări de conservare și restaurare care au dus la modificarea caracteristicilor lui.

Începutul secolului al XIX-lea

primele menționări și intervenții asupra zidului

1803-1910

descrieri, planuri și schițe ale zidului

1924

prima cercetare arheologică a zidurilor

1950

încep cercetările extensive

1960-1966

zidurile sunt dezvelite pe toată lungimea lor

1980

se realizează proiectul de restaurare și se intervine masiv asupra paramentelor și a umpluturii dintre ele

1987-1990

sunt întreprinse săpături în interiorul fortificației, acestea au adus noi informații cu privire la fazele constructive (într-o primă fază, fortificația dacică a cuprins doar terasele I, II, III, iar ulterior, după cucerirea romană, ea a fost extinsă ajungând la forma și dimensiunile actuale)

2002-2003

blocurile prăbușite sunt remontate

2018

este realizat DALI pentru întreg monumentul

Vizitatori 2

Află cu noi 7 dintre caracteristicile zidului antic:

obiectivele cercetării (Prima  etapă – 2021) 

Cum lucrăm: Au fost deschise secțiuni și suprafețe în diferite puncte de pe traseul fortificației. Pe lângă obținerea unor informații legate de starea de conservare și de natură constructivă, dispunerea suprafețelor oferă posibilitatea de a afla date noi cu privirea la diferite etape de construire, refacere și extindere ale fortificației (este cunoscută controversa din literatura de specialitate cu privire la cronologia acestor etape).

1. Am documentat starea actuală a monumentului și am detaliat caracteristicile constructive, adâncimea de fundare. Totodată, am stabilit cota de amenajare a terenului de o parte și de alta a zidului.
2. Date planimetrice concludente au fost obținute pentru porți. Avem argumente din cercetările anterioare care ne spun că ele aveau o configurație diferită față de cea materializată în prezent. 
3. Au fost verificate informațiile despre contraforții de pe traseul zidului, despre dimensiunile turnului de pe latura vestică și a existenței contrafortului nord-estic.

UPDATE: Săpături realizate până în prezent 

Primele cercetări arheologice din proiect le-am desfășurat pe traseul zidului fortificației, în perioada 21 iunie – 7 septembrie 2021. Cu această ocazie am deschis în această etapă două suprafețe (una la poarta de est, iar cealaltă la poarta de sud) și patru secțiuni (trei dintre ele poziționate în partea nordică a fortificației, una în zona sudică). Am aflat informații importante despre:

- Dimensiunile antice ale celor două porți,  Structura zidului pe diferite segmente, Documentarea unei faze mai vechi, 

- Căile de acces aferente fortificației, 

- Particularitățile lucrărilor de amenajare a terenului întreprinse în antichitate pentru ridicarea zidurilor. 


Totodată, am înregistrat intervențiile moderne și contemporane care și-au pus amprenta asupra fortificației.