logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
WE GIVE LIFE TO THE CAPITAL OF DACIA
Vizitarori
Restore
We work with care and a well defined purpose.
previous arrow
next arrow
logouri mobil_jos-2
Directions of action of our Norwegian partner

Møre & Romsdal, partenerul norvegian din cadrul proiectului, a organizat trei workshopuri în cadrul proiectului nostru: 1. Prezentarea și conservarea monumentelor. 2. Implementarea tehnologiei în muzee și în pe teren. 3. Implicarea localnicilor în crearea bunurilor de patrimoniu cultural.

În cel de-al treilea workshop desfășurat în luna februarie în Deva, partenerii norvegieni au trasat și au prezentat direcțiile importante ale activității lor. Acestea pornesc de la:

Administration Scopurile acesteia trebuie să fie gestionarea zonelor marine și terestre pentru facilitarea creării valorii durabile și prevenirea intervențiilor care nu sunt necesare asupra patrimoniului.

Local development: Promote viable local communities and thriving neighborhoods, characterized by trust, safety, accessibility, good health and a sense of belonging. Be a leader in creating local and environmentally friendly products and services, based on local resources and culture.

Urban Planning: are ca scop promovarea orașelor și a zonelor urbane cu caracter distinctiv, care oferă medii rezidențiale și spații publice bune, locuri de muncă atractive, servicii diverse și activități culturale înfloritoare, medii de transport prietenos cu mediul.

General plan includes regional collaboration, public actors, businesses and cultural entrepreneurs, local stakeholders and volunteers, Pan-European collaboration.