logouri mobil_2
Zid susținere terasa a X-a, altar de andezit și detaliu templul mare rotund
Dăm viață capitalei Daciei
Vizitarori
Restaurăm
Lucrăm cu grijă și cu un scop bine stabilit
previous arrow
next arrow


Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 


logouri mobil_jos-2
Intervențiile asupra sitului arheologic Sarmizegetusa Regia

În curând vor începe lucrările de restaurare, iar pentru a vă familiariza mai bine cu ceea ce se va întâmpla în sit, vă vom prezenta câteva detalii și informații din Memoriul Tehnic General, cel de Arhitectură și Peisaj:

Este foarte important să știți că înainte de lansarea proiectului, au fost realizate activități intense de cercetare pentru determinarea configurației detaliate, a valorilor, a patologiei și a stării tehnice a structurilor arhitectural-arheologice.


Studiile de fundamentare realizate la faza DALI au fost completate în prima etapă a elaborării documentației DTAC, cu cercetare arheologică și interpretare arhitecturală, expertiză tehnică, plan releveu de degradare, cercetare privind peisajul, evaluarea vegetației și a intervențiilor, în vederea restaurării zidului de incintă, cercetări privind caracterizarea comportamentului pământului existent în sit, identificarea resurselor constructive locale compatibile cu acesta și a unor soluții non invazive pentru suprafețele circulabile pietonale.

Toate intervențiile sunt proiectate în acord cu principiile actuale ale restaurării arhitecturii arheologice și cu păstrarea peisajului cultural local, prin conservarea și armonizarea legăturii dintre natură și monument:
minima intervenție: compatibilitatea materialelor folosite, reversibilitatea – păstrarea posibilității intervențiilor viitoare; diferențierea materialelor și elementelor adăugate față de cele istorice.

În prima fază a intervenției sunt prevăzute o serie de activități care vizează elementele de arhitectură arheologică pe care proiectantul, reprezentat de Institutul Național al Patrimoniului, le-a identificat în cederea lucrărilor în regim de urgență de restaurare și conservare și anume: porțile și drumurile antice și zidul de incintă, precum și rectificarea teraselor care au fost alterate de diverși factori antropici sau naturali.


Pe lângă aceste intervenții de restaurare, echipa de arheologi are și rol de supraveghere pe toată durata execuției lucrărilor și desfășoară lucrări de cercetare arheologică preventivă, despre care v-am povestit în cadrul vocabularului de arheologie din luna iulie.

Vă vom ține la curent în perioada următoare cu ceea ce se va întâmpla la Sarmizegetusa Regia, în cadrul proiectului Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european.

Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european este numele proiectului depus de Consiliul Judetean Hunedoara și desfășurat în parteneriat cu Mihai Eminescu Trust și Møre & Romsdal County Council din Norvegia.

Proiectul de restaurare și revitalizare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia este un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”.